Összefüggések

(In: Ambrus A. J. (szerk.) Új Galaxis 2. Pécs, Kódex Ny. Kft. 2003) 34. o.


© 2003 Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin egyetemi docensÖljük a bogarakat
Pusztítjuk őket a szobában
A kertünkben s rétjeinken
Mérget hintünk rájuk
Vagy agyontapossuk őket
Nagy volt a hibájuk
Parányi létükkel
Zavarni merészeltek
Öljük az embereket
Pusztítjuk egymást
Szobákban s városokban
Mérget csepegtetünk
Vagy mindenkiből
Kitapossuk a szebbik énjét
Nagy a hibánk


Nem tudunk emberek lenni
Bogár módra zavarni
Merészeljük Istent
Ám még azt a kegyét
Sem kapjuk meg
Hogy ő taposson ránkKate Carry *
— Pécs (Magyarország)

* Kéri Katalin írói álnevePécsi Tudományegyetem — BTK – Neveléstudományi Intézet – Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék
H-7622 Pécs, Ifjúság u. 6. — Tel: (72) 503-600 / 4366
© Dr. Kéri Katalin tanszékvezető egyetemi docens, 2004 ()