Kéri Katalin: Nevelés és művelődés Hispániában
Nevelés és művelődés Hispániában

     Kéri Katalin kutatóként kifejezetten vonzódik az egyetemes történeti problémákhoz. Felfogásában a neveléstörténet művelődéstörténet és életmódtörténet is, amely gyakran a mentalitástörténet, az eszmetörténet dimenzióit is érinti. Érdeklődésében az oktatás-nevelés története magában foglalja a mindennapi élet és a kultúra (például a könyvtárak) érintkezési pontjait: a népegészségügyet, az iskoláztatást, a tanítóképzést, a (kis)gyermekkor történetét.
      Kutatói hitvallásának talán a nők-harmónia-egészség-kultúra-nevelés lehetnének a hívószavai.
      A kötetben közölt tanulmányokban a hispanista neveléstörténészre villan fény. Ismeretterjesztő írások, tudománytörténeti esszék-biográfiák és elmélyült, Spanyolországban kevéssé kutatott témákban készült neveléstörténeti tanulmányok jelölik ki a szerző helyét a hazai hispanisztikában – de a magyar neveléstörténeti kutatásokban is.
      A könyv ugyanakkor dokumentuma lehet a szegedi és a pécsi egyetem hispanista-latin-amerikanista kutatói közötti együttműködésnek.


Szerző: Kéri Katalin
Cím: Nevelés és művelődés Hispániában
Alcím: történelmi tanulmányok
Szerkesztő: Ambrus Attila József
Kiadó: SZTE Történettudományi Doktori Iskola Modern Kori Programja
és a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola Újkortörténet és
Modern Kori Történet Programja
Kiadási hely: Szeged-Pécs
Kiadási év: 2009
terjedelem A/5; 218 oldal
ISBN: 978-963-482-952-2