Kéri Katalin: A tudás kapui (Szöveggyűjtemény) (JPTE-PSZM - Tárogató Kiadó, Budapest, 1995.)
XVII. – XIX. század
[97] EGY NORTHAMI ELEMI ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK,
FABIANNAK FELJEGYZÉSEI


1872.

január 8.:
      Igazgatóként ez az első napom ebben az iskolában. A délelőtti tanításon 63-an jelentek meg.

január 10.:
      Az eddig megjelentek száma elérte a 62-es átlagot. Úgy tűnik nekem, hogy a gyerekek a legtöbb tantárgyból nagyon lemaradtak. Az írás azon kevés dolgok közé tartozik, amit tudnak. A reggeli tanítás során elrendeltem, hogy szerezzenek be néhány tanszert a városban, mert az iskola szinte mindenből kifogyott, és így még minimális hatékonysággal is lehetetlen dolgozni. (...)

január 31.:
      W. Clayton megint nem jött iskolába – meg kell büntetnem mindenért, ha visszajön, így elhallgattatom a tanítók siránkozásait, vagy legalábbis mérsékelem az iskolakerülés fokozódását.

február 2.:
     W. Clayton ma visszajött az iskolába. Emlékeztetőül: venni kell egy új pálcát.

február 7.:
      Ma reggel 89-en jelentek meg. Az utóbbi 4 vagy 5 évben ez a szám a legmagasabb.

február 20.:
      Új plébánosunk ismét eljött az iskolába. Nagy átalakítások várhatóak az iskola mindkét részében, az udvarban és az épületben is. (...)

február 26.:
      Reggel 87 gyerek jelent meg, délután 89. G. P. Haydon tiszteletes hozott új olvasókönyveket.

március 8.:
      Tegnap lezajlott a rajzverseny – 40 elsős és 4 másodikos diák vett rajta részt. Az esemény a lehető legjobban folyt le.

március 12.:
      Egyetértésre kell jutni Haydon úrral a testi fenyítések ügyében, mert nem vagyok képes előbbre lépni, ha nem vetünk véget ennek a csúnya szokásnak. Ma reggel 94 gyerek volt jelen.

március 15.:
      A jelenlevők száma közepes, 88 fő.

március 18.:
      Az igazgató hiányzik, az édesapja temetésén van. Haydon tiszteletes helyettesíti. (S. K. S. igazgatóhelyettes)

március 22.:
      A jelenlevők száma közepes az egész hetet tekintve, 82 fő; és 8 font sterling 17 centim tandíj gyűlt össze.

március 25.:
      A megjelentek száma jelentősen csökkent, bizonyosan Nagypéntek miatt, ami lerövidíti az iskolai hetet.

március 28.:
      Az iskola a Húsvéti szünet miatt zárva. Egy hétre.

április 8.:
      Újra megkezdődött a tanítás egy hét szünet után, 80 jelenlévővel. A gyerekek nagyon rosszak. Haydon úr eljött és megnyitotta az iskolát. (...)

április 22.:
      Minden optimálisan működik. 84-en vannak jelen. Felvettük az iskolába Charles Taylort, mint részidős tanulót. (...)

május 1.:
      Délután csak 54 diák jelent meg az iskolában, mivel a városban cirkusz volt, és a gyerekek kedvezményes jegyet vehettek.

május 6.:
      A nap csak 76 jelenlevővel kezdődik. Félek, ezen a héten alacsony lesz az átlag, mert 8-án és 9-én lesz a vásár.

május 7.:
      A múlt csütörtökön láttam azoknak a névsorát, akik sikeresen vizsgáztak rajzból. Két tanuló kapott díjat. A nevük Edmund Eaton és Miriam Newman. Edw. Bonner és Bessie Masters dicséretet kaptak. Ezenkívül 23 gyerek mutatta be, hogy kielégítő módon megtanult rajzolni. Az összes nyereség 2 font sterling és 13 shilling volt, ami közvetlenül az igazgatót illeti. (...)

július 5.:
      Ennek a hétnek az átlaga túlzottan alacsony, biztosan azért, mert hétfőn városi ünnep van; megállapítottam, hogy minden alkalommal így van ez, mikor a hét szabadnappal kezdődik, mert ilyenkor a szülők egész hétre otthon tartják gyerekeiket, feltehetően azért, mert nem akarják kifizetni a töredék hetet. (...)


1873.

január 20.:
      Az iskolába belépve ma reggel az egyik ajtót leszakítva találtam, és magyarázatot kértem a tantestület tagjaitól, akik mind azt mondták, hogy nem tudnak semmit, míg aztán a takarítónő fel nem frissítette a memóriájukat, emlékeztetve őket, hogy mindezt azok tették, akik csapkodták az ajtót, miközben Elizabeth Newtonnal és Ellen Noyce-szal játszottak ordítozva. (...) Délután 134-en jelentek meg.

február 3.:
      Nagyon hideg van, ezért sokan nem jöttek iskolába. A tandíjat csak hiányosan tudtuk beszedni. A gyerekeknek körülbelül egyharmada hozott fel valami mentséget, és Gosling asszonyság kijelentette, hogy egyáltalán nem tudja kifizetni a tandíjat, mert a férje és fia is munkanélküli. 5 fillérrel tartozik a múlt hétért és 5-tel ezért a hétért. James Hines, a volt fizikatanár, aki 1872. augusztus 31-től az igazgatóhelyettesi tisztet látta el, ma itthagyta az iskolát, hogy február 5-én, a következő szerdán belépjen a Winchester T. College-ba, mivel elnyert egy tanulmányi ösztöndíjat. (...)

március 3.:
      A gyerekek nagyon lármásak. Jennings-et rendetlenkedés miatt kizárták. Köveket dobált az ablakra, és három üvegtáblát betört. Azt tanácsoltuk neki, hogy vissza ne jöjjön az iskolába, amíg Fabian úr, aki most hiányzik, vissza nem tér. Fabian úr elrendelte, hogy mondjuk meg ma este, hogy még beteg. S. K. S. (az igazgatóhelyettes aláírása).

március 5.:
      Az igazgató még beteg. A gyerekek nagyon fegyelmezetlenek. Főleg az újonnan érkezettek. S. K. S.

március 6.:
      (...) Ma reggel visszatért az igazgató, de nincs még egészen jól ahhoz, hogy dolgozzon, hosszadalmas betegsége miatt. S. K. S.

március 12.:
      Ez az utolsó napom az igazgatói poszton ebben az iskolában. (Alfred Fabian)
     Ma Fabian urat a Tanács kívánságára felmentették tisztsége alól, folyamatos hiányzása és kötelezettségeinek elmulasztása miatt. (S. K. S.)

      A következő feljegyzéseket új írással írták:

március 17.:
      Elfoglalom ennek az iskolának az állását. Minden a rendes kerékvágásban halad. Meghívtam a vikáriust.

március 18.:
      A délután jelenlévő diákok létszáma nem kielégítő: csak 95.

március 19.:
      Minden jól megy.

Fordította: Kéri Katalin

Egle Becchi: I bambini nella storia
      (ed. Laterza, Roma-Bari, 1994.) 214-220. o.