Kéri Katalin: A tudás kapui (Szöveggyűjtemény) (JPTE-PSZM - Tárogató Kiadó, Budapest, 1995.)
V. – XVII. század
[52] A PALENCIAI EGYETEM ALAPÍTÁSÁRÓL


      Legdrágább fiunk, Ferdinánd, ki Kasztília dicső királya és tiszteletreméltó Tello, Palencia püspöke leveleiből megtudtuk, hogy szeretnék megerősíteni azt az iskolát, melyet Alfonz, Kasztília királya alapított a palenciai egyházmegyében; ezért elrendelték, hogy a palenciai püspökség valamennyi templomi harmadának 1/4 részét 5 éven át fordítsák az egyetem tanárainak fizetésére.
      Figyelembe véve kérésüket ... elrendeljük ... hogy fordítsák ezen összeget az egyetem megfelelő újjáalakítására, mivel a püspök levelében meghívott egy teológust, egy jogászt, egy logika-tanárt és egy retorikust ...

(III. Honorius levele, 1220. október 30.)

Fordította: Kéri Katalin

Las primeras Universidades
      (Cuadernos historia 16., Madrid, 1985.) VIII. o.