Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába
Címlap
Fülszöveg
A könyv impresszuma


MI A NEVELÉSTÖRTÉNET?

A neveléstörténet tárgya

A neveléstörténet helye a tudományok rendszerében

A neveléstörténet kutatásának és tanulmányozásának haszna


NEVELÉSTÖRTÉNETI KUTATÁSOK

Diakrón és szinkrón közelítés

1. A neveléstörténet diakronikus vizsgálata

2. A neveléstörténet szinkronisztikus kutatása


A neveléstörténet forrásai és kutatási helyszínei

1. A források csoportjai és típusai

1. 1. Elsődleges források

1. 2. Másodlagos források


2. A források lelőhelyei

2. 1. Levéltárak

2. 2. Könyvtárak

2. 3. Múzeumok, képtárak, művészeti gyűjtemények


A neveléstörténet kutatási szakaszai

1. A neveléstörténeti kutatás megtervezése

2. A kutatás heurisztikus szakasza

3. A forráskritika

4. A hermenautika szakasza

5. A történeti szintézis

6. A történeti expozíció

7. A neveléstörténeti kutatás során előforduló főbb hibák


Egy „örökzöld” téma: az iskolatörténet

Új témák és módszerek a neveléstörténeti kutatásokban


ÖSSZEGZÉS

IRODALOM

Felhasznált irodalom

Ajánlott irodalom


MELLÉKLETEK

Magyar és nemzetközi neveléstörténeti folyóiratok, időszakos kiadványok címei

Néhány neveléstörténeti site a neveléstörténet tanításához, tanulásához és kutatásához© Kéri Katalin, 2001
© Műszaki Könyvkiadó, 2001

ISBN 963 16 2780 2