Ezerszínű világ – Sokoldalú Ember

(Köznevelés, 26. szám, 1998. szeptember 4., 18. o.)


© 1998 Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin egyetemi docens


      A címben jelzett szókapcsolat remekül kifejezi a DIMENZIÓ című szoftver-magazin készítőinek világról és emberről vallott felfogását.

      A harmadik évezred küszöbén, az egyre inkább technicizálódó világban nem lehet eleget hangoztatni, hogy a világ ezerszínű és egységes egész, amelyet csak összefüggéseiben, valamennyi tudomány eredményeit felhasználva lehet igazán megismerni. Ehhez sokoldalú, kreatív, fantáziadús emberekre van szükség. Mivel a magyarországi diákok és tanárok közül is egyre többen töltenek hosszú órákat a számítógép mellett, feltétlenül szükség van arra, hogy őket értelmes, érdekes olvasmányokkal is megkínáljuk, melyek valóban rádöbbenthetik őket a körülöttük lévő (valódi) világ szépségeire és problémáira is.

      Ambrus Attila József (Alex) amikor 2 évvel ezelőtt a Dimenzió című szoftver-újság első számát megálmodta, már tudta, hogy munkatársaival együtt olyan lapot kíván létrehozni, melynek minden egyes száma az élet, a tudományok egy-egy dimenzióját mutatja be. Napjainkban már a 21. számnál tart az újság, és a sok-sok mozaikdarabkából kezd már összeállni a kép. Több ezer oldalon, képekkel, zenékkel illusztrálva esett már szó a lapban csillagászatról, technikáról, matematikai fraktálokról, biológiáról, környezetvédelemről, neveléstörténetről, esztétikáról, és az IQDEPO munkacsoport tagjai szerkesztettek szépirodalmi művekből, gyermekkönyvekből, amatőr írók sci-fi novelláiból készült antológiát is. Nagy érdeklődést keltett a nőtörténetről írott tematikus szám és a kábítószerezésről szóló kiadvány.

      A magazinhoz kapcsolódóan virtuális különszámok is megjelentek, melyek szintén nagyszerűen felhasználhatóak az oktatásban (pl.: a terrorizmusról, kreativitásfejlesztő játékokról). A DIMENZIÓ-ba bekerült írások, zenék és illusztrációk készítői között egyetemi tanárokat éppúgy találhatunk, mint kisiskolásokat. (A magazin kódját két pécsi gimnazista (ma már műszaki főiskolás), Ihárosi Viktor (Wiktor) és Bíró Dávid (DaVe) készíti.)

      A magazin olvasóközönsége az utóbbi időben jelentősen kiszélesedett, főként a középiskolás és egyetemista korosztály soraiból kerülnek ki az olvasók. A lap terjesztése egyrészt lemezen történik, másrészt pedig letölthető (ftp) az Interneten keresztül. Az utóbbi időben több számítástechnikai újság CD mellékletére is felkerült. A magazin készítői szoros munkakapcsolatban állnak a Magyar Elektronikus Könyvtár vezetőivel, jelenleg is több tematikus szám készül a MEK anyagaiból a DIMENZIÓ keretei között. Elérési címe:

http://www.idepo.hu
(A 28 tematikus szám és a „különszámok” a weboldalamról letölthetőek!)

      A magazin készítői várnak minden olyan alkotást, melyeket szerzőjük ellenszolgáltatás nélkül a rendelkezésükre bocsájt, hiszen a lap teljesen NON-PROFIT jelleggel működik.

(A diskmagazin – az internet térnyerése miatt – azóta megszűnt!)Pécsi Tudományegyetem — BTK – Neveléstudományi Intézet – Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék
H-7622 Pécs, Ifjúság u. 6. — Tel: (72) 503-600 / 4366
© Dr. Kéri Katalin tanszékvezető egyetemi docens, 2004 ()