Meddig fiatal a tanár?

(Új Katedra, 1993. szeptember)


© 1993 Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin egyetemi docens


      Szemán Éva írását olvasva úgy gondoltam, hogy feltétlenül válaszolnom kell erre a kérdésre. A válaszom nagyon egyszerű, mivel a kérdés nem igazi kérdés. A tanár népszerűsége, pedagógiai eredményessége nem függ a korától, a tanári tehetséget nem évek számában mérik. A cikkíró maga is ugyanezt gondolja, de nem árt újra hangsúlyozni: vannak remek egyéniségek az idősebb pedagógusok között, és találhatunk sugárzó tehetségeket az ifjú tanárok soraiban is, és mindennek az ellenkezője is igaz lehet, esete válogatja.

      Köztudott, hogy Rousseau vélekedése szerint az a jó, ha a nevelő korban minél közelebb áll a gyermekhez, mert így értheti meg igazán növendékének érdeklődését, életkorából fakadó vágyait, érzelmeit. Az érem másik oldala, amikor egyesek csakis az idősebb tanárokat tartják a tudás birtokosainak. E két vélekedés mindegyike meglehetősen szélsőséges, az igazság köztük bújik meg, és a tanár személyiségében keresendő minden esetben. Számos neveléstörténeti példát idézhetnék arra vonatkozóan, hogy milyen is a jó tanár, mivel ezzel kapcsolatosan évezredeken át alig változtak a nézetek. Quintilianustól napjainkig az igazán nagy pedagógiai gondolkodók mindig azzal foglalkoztak, milyen személyiségjegyekkel rendelkezzen a pedagógus, és csak kevéssé elmélkedtek az életkorról. Talán a nagy spanyol humanista, Juan Luis Vives fogalmazta meg legtömörebben a főbb kritériumokat, melyek szerint a tanító: mindig legyen a tudomány barátja, növendékeit úgy szeresse, mint saját gyermekeit, és erkölcsös életével mutasson tanítványainak példát. Ha egy tanár ezen elvek alapján dolgozik, akkor diákjai mindig szeretni fogják, legyen bár ifjú vagy idős.

Tisztelettel:

Dr. Kéri Katalin (27 és fél éves)
JPTE-BTK Neveléstudományi TanszékPécsi Tudományegyetem — BTK – Neveléstudományi Intézet – Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék
H-7622 Pécs, Ifjúság u. 6. — Tel: (72) 503-600 / 4366
© Dr. Kéri Katalin tanszékvezető egyetemi docens, 2004 ()