A Córdobai Könyvtár
— Gyöngyszemek a muszlim művelődés történetéből —

(A Gondolat, 2002. július, 38. o.)


© 2002 Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin egyetemi docens


II. al-Hakam ábrázolása egy 1880-as metszeten       A 10. században Európa legkiemelkedőbb szellemi központja a Córdobai kalifátus területe, maga Córdoba városa volt. Al-Andalúsz földjeit a muszlimok zöldellő és virágzó kertekké varázsolták, kifinomult ízlést, színes divatot és a tudományok szeretetét hozták magukkal a kontinensre lépő berberek és arabok. II. al-Hakam kalifa idején (uralkodott: 961-976), aki a művészetek és tudományok szerelmese volt, iskolák sora nyílt a kalifátus területén, és három nagy könyvtár egyesítésével létrejött a Córdobai Könyvtár.

      A csodálatosan gazdag intézmény – amely a korabeli leírások szerint 400 ezer kötetet számlált – vezetőjének a feladata a könyvek őrzése és a katalógusok elkészítése volt. A könyvekről készült címjegyzék 44, egyenként 50 lapos füzetet tett ki. A palotában folyamatosan dolgoztak spanyol föld legjobb könyvkötői, szicíliai és bagdadi mesterekkel együtt, valamint könyvillusztrátorok, másolók hadai.

      Az elkészült könyveket egy tudományos bizottságnak mutatták be, amelynek tagjai ellenőrizték és korrigálták a szöveget. A kalifának telepített ügynökei voltak Kairóban, Damaszkuszban, Alexandriában és más kulturális központokban, ahol új vagy éppen ősrégi könyvek után kutattak. Olyan gazdag volt a könyvtár állománya – kőnyomatos művektől az arannyal írt ritkaságokig –, hogy teljes 6 hónapba került az átköltöztetése egy új helyre.

      II. al-Hakam könyvgyűjtő szenvedélye másokat is könyvtár-alapításra sarkallt: a kalifátus városaiban sorra nyíltak a gazdagabb családok magánkönyvtárai. A könyvtáralapítók sorában még (muszlim – az olv. szerk.) asszonyokat is találunk szép számmal, amely tény mutatja a korabeli nők művelődési lehetőségeit. Egyes számítások szerint a Córdobában másolt könvvek száma évente a 80 ezret is elérte ebben az időben!Pécsi Tudományegyetem — BTK – Neveléstudományi Intézet – Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék
H-7622 Pécs, Ifjúság u. 6. — Tel: (72) 503-600 / 4366
© Dr. Kéri Katalin tanszékvezető egyetemi docens, 2004 ()