Költőnők a középkori Andalúziában III.

(HetedHéthatár, VIII. évf, 22. szám, Pécs, 2004. november 5., 7. o. )


© 2004 Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin egyetemi docensWalláda bint al-Musztakfí

      A középkor andalúziai költőnői közül minden bizonnyal Walláda az egyik leghíresebb, akinek emlékét nem kezdte ki a szálló idő. Ezt nem csak gyönyörű, friss szellemű költeményeinek, költő szerelmének, Ibn Zajdúnnak (1003-1070) köszönheti, hanem származásának is. 994-ben Córdobában született, és al-Musztakfí kalifa leánya volt, tehát királykisasszony. Híres szépség volt, művelt és szabad nő, akiről talán éppen emiatt többen is azt tartották, hogy szabados életet élt. Egy bizonyos Muhdzsa bint al-Tajjání: „Szülő nő” című gúnyos verse is erre utal:

Ó, Walláda, lettél férj nélkül szülő nő,
Így kiderült minden titok.
Olyan vagy tán, mint Mária?
Vagy kerted pálmája
duzzadó vessző...?

      A korabeli krónikák az efféle rágalmakat nem erősítik meg, inkább arról tudósítanak, hogy Walláda házában mindig becses vendégnek számítottak a művelt, tudományokban, nyelvészetben és költészetben járatos férfiak, akik többnyire nem egyenként látogattak a büszke hölgyhöz, hanem verses-zenés estekre, költői versenyekre érkeztek. A költőnő nagyon hosszú életet élt, 1091-ben halt meg. Sohasem ment férjhez, de versei tanúbizonysága szerint a szerelem gyönyőrű érzése valóban őt sem kerülte el:

Nem csak Ibn Zajdúnról szól e vers...

Allahra esküszöm, van helyem az égben,
Magasra szegett fejjel járok utamon.
Szeretőmnek hagyom, hogy arcomhoz érjen,
Annak adom csókom, kinek akarom.

Találkozás

Várd jöttömet, ha leszáll az éj,
hisz sötét leple titkunk takarója.
Van valami köztünk,
mivel ha találkozna
a Nap, nem ragyogna,
Nem kelne fel a Hold,
Megállna csillagok útja.

Elválás

Vár-e még vígság,
hisz az elválás gyötör,
szállhat-e jajszavunk
nagy szenvedésünkről?
A télen hány éjen ringatott
izzó parazsán a gyönyör.
Hogy lettem hát most elhagyott,
hogy ért el végzetem,
hol az öröm?
Éjre éj megy, s nem látom
végét az utadnak.
Nem ment meg a türelem
rút börtönéből vágyaimnak.
Allah öntözze bő esővel
a földeket, ahol épp vagy...

(A költeményeket spanyolból
átültette a cikk szerzője.)Pécsi Tudományegyetem — BTK – Neveléstudományi Intézet – Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék
H-7622 Pécs, Ifjúság u. 6. — Tel: (72) 503-600 / 4366
© Dr. Kéri Katalin tanszékvezető egyetemi docens, 2004 ()