Publikációs jegyzék

Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin
egyetemi docensSzakmai publikációk

  [Önálló művek  [Egyetemi jegyzetek  [Szerkesztői munka  [Könyvfejezetek
  [Tudományos közlemények  [Cikkek  [Szakmai előadások  [Recenziók
  [Televíziós előadások  [Rádióriportok [Prózai fordítások  [Számítógépes szoftver

Irodalmi művek

   [Önálló kötetek  [Novellák  [Versek [Versfordítások
Szakmai publikációkÖnálló művek

Egyetemi jegyzetek


 • Mi a neveléstörténet?     [html/zip]
  — A diszciplína múltja, jelene és jövője —
       (JPTE, Tanárképző Intézet, Pécs, 1997.) 99 o.       [Mozaikok a nevelés történetéből II.]

 • Neveléstörténet     [rtf]      [zip]
  — Egyetemes és magyar neveléstörténet az ókortól a XX. század 2. feléig —
       (ORFK – JPTE-TTK továbbképzési anyag, Budapest – Pécs, 1996.) 52 o.Szerkesztői munka


 • Ezerszínű világ      [rtf]      [zip]
  — Dolgozatok a neveléstörténet köréből —
       (PTE TKI, Pécs, 2000.) 200. o.       [Mozaikok a nevelés történetéből V.]

 • Tovatűnő álom      [rtf/zip]     [pdf]
  — Válogatás a gyermekkortörténet európai forrásaiból —
       (Elektronikus kiadás, Pécs, 1999. március 31.)

 • Tollam szivárványba mártom      [rtf/zip]      [pdf]
  — Források az európai nőtörténet köréből az ókortól a 20. századig —
       (Elektronikus kiadás, Pécs, 1999. március 29.)

 • Távoli tájak, ismeretlen gyerekek     [zip]
       (JPTE TKI, Pécs, 1997.) 168. o.       [Mozaikok a nevelés történetéből III.]

 • Nem iskolás fokon...     [zip]
  — Pedagógia szakosok a közoktatás fejlesztéséről —
       (Elektronikus kiadás, Pécs, Konferencia kötet, 1997. november 28-29.)

 • A sokoldalú ember     [doc/zip]     [pdf]
       (Calibra Kiadó, Budapest, 1996.) 242 o.     [Társszerző: Ambrus Attila József]

 • A tudás kapui     [rtf]     [zip]
  — Egyetemes neveléstörténeti szöveggyűjtemény —
       (JPTE-PSZM – Tárogató Kiadó, Budapest, 1995.) 136 o.
        [Mozaikok a nevelés történetéből I.]Könyvfejezetek


 • Az egészség kultúrtörténeti megközelítése
  — az ókortól a 18. századig —
       (In: Egészségpszichológia a gyakorlatban Szerk.: Kállai János, Varga József,
       Oláh Attila; Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2007.) 35-51. o.

 • Antonina de Gerando
       (In: Les femmes dans l’histoire de la pédagogie, Ed. ESF, Paris, 2005
       — Közlésre elfogadva) Dir.: Houssaye, Jean

 • Teréz Brunszvik
       (In: Les femmes dans l’histoire de la pédagogie, Ed. ESF, Paris, 2005
       — Közlésre elfogadva) Dir.: Houssaye, Jean

 • Gyermekképünk az ötvenes évek első felében
       (In: Két évszázad gyermekei – A tizenkilencedik-huszadik század gyermekkorának
       története
  , Szerk.: Pukánszky Béla, Eötvös József Kiadó, Budapest, 2003) 229-245. o.

 • Zarándoklatok és tanulmányutak az iszlám világában       [pdf]
       (In: Zarándokutak – Vallástudományi töprengések a harmadik évezred küszöbén.
       [Szerk.: Ádám A. és S. Szabó P.] PTE, Pécs, 2002.) 48-63. o.

 • János Apáczai Csere [francia]Apáczai Csere János [magyar]
       (In: Premiers pédagogues: de l’Antiquité a la Renaissance,
       Dir.: Houssaye, Jean; Ed.: ESF, Issy-les-Moulineaux, Paris, 2002) 346-365. o.

 • Medreszék a középkori iszlám világban
       (In: Iskolakultúra, 1999/12. sz.) 29-39. o.
       (In: Muszlim művelődéstörténeti előadások. Iskolakultúra-könyvek 10.
       Szerk.: Tüske L., Pécs, 2001) 67-80. o.

 • A tudományok és tanulmányi tervek a középkori iszlám világban
  — Muszlim gondolatok a tudásról és az ismeretszerzésről —
       (In: Iskolakultúra, 2000/6-7. sz.) 81-96. o. és
       (In: Muszlim művelődéstörténeti előadások. Iskolakultúra-könyvek 10.
       Szerk.: Tüske L., Pécs, 2001) 46-66. o.

 • Az 1879:XVIII. törvénycikktől a „Lex Apponyi”-ig
  — Adalékok a kötelező magyar nyelvoktatás történetéhez —
       (In: Híd a századok felett – Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára,
       Főszerk.: Hanák Péter; Szerk: Nagy Mariann, University Press Pécs, 1997.)

 • Adalékok a pedagógusok Etikai Kódexének elkészítéséhez
       (In: Pedagógusetika, szerk.: Hoffmann Rózsa, Nemzeti Tankönyvkiadó,
       Budapest, 1996.) 34-44. o.Tudományos közlemények
Cikkek
Szakmai előadások
Recenziók


 • A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete
  — Németh András könyvéről —
       (In: Pedagógusképzés, 2004/1.) 121-123. o.

 • A számvetés ideje
  — Tibori Tímea (főszerk): Vallás és Közösség. [Kultúra és Közösség, 2001/4 – 2002/1.] —
       (= Iskolakultúra, 2002/2. sz.) 117-119. o.

 • Szerep és alkotás
  — Női szerepek a társadalomban és az alkotóművészetben
       (Szerkesztette: Nagy Beáta és S. Sárdi Margit) [Csokonai Kiadó, Debrecen, 1997. 315 o.] —
       (= Századok, 1998/4. sz.) 979-981. o.     [Társszerző: Fericsán Kálmán]

 • Áll előttünk nyolc virágszál
  — Nők a magyar történelemben
       (Szerkesztette: R. Várkonyi Ágnes) [Zrínyi Kiadó, Budapest, 1997.] —
       (= Napi Magyarország, 1998. február 14.) 18. o.

 • Ínyencfalat Apícius tenyeréből
  — Apicius: De re coquinaria - Szakácskönyv a római korból
       (Szerkesztette: Orlovszky Géza) [Enciklopédia Kiadó, Budapest, 1996.] —
       (= Új Magyarország, 1997. december 22.)

 • Omar Khajjám tágas sátorában
  — A mulandóság mámora - Omar Khajjám Száz rubái.
       (Szerkesztette: Steinert Ágota) [Terebess Kiadó, Budapest, 1997.] —
       (= Új Magyarország, 1997. november 10.) 11. o.

 • Barangolás a neveléstörténet századaiban
  — Pukánszky Béla - Németh András: Neveléstörténet. [Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.] —
       (= Új Magyarország, 1997. szeptember 13.) 8. o.

 • Európa a tengerre néz
  — Michel Mollat du Jourdin: Európa és a tenger. [Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1996.] —
       (= Új Magyarország, 1997. augusztus 23.) 10. o.

 • Japán ibériai százada
  — Antonio Cabezas: Japán ibériai százada (Spanyol-portugál jelenlét Japánban - 1543-1643)
  — El siglo Iberico de Japón (La presencia Hispano-Portuguesa en Japón - 1543-1643)
       [Universidad de Valladolid, Valladolid, 1994., 618 o.] —
       (= Világtörténet 1997/ősz-tél) 80-81. o.

 • Játsszunk Hellaszt!
  — Szőcs Tibor: Játsszunk Hellászt!
       (Szöveggyűjtemény és munkáltató tankönyv) [Calibra Kiadó, Budapest, 1996.] —
       (= Új Pedagógiai Szemle, 1996/11.) 107-109. o.

 • Historia de las mujeres IV. El siglo XIX.
  — A nők története IV. (XIX. század) [Taurus Kiadó, Madrid, 1993.] —
       (= Világtörténet 1995. tavasz-nyár) 76. o.

 • Diccionario de mujeres célebres
  — Híres nők szótára (Victoria Camps előszavával) [ESPASA Calpe, Madrid, 1994.] —
       (= Világtörténet 1995. tavasz-nyár) 75. o.

 • Tanítható-e az ember?
  — Kuslits Katalin könyveiről —
       (In: Iskolakultúra, 1994/7.) 63-64. o.     [Társszerző: Vitai Miklós]Televíziós előadások


 • Az első magyar leányközépiskola
       (Magyar elsők sorozat 32/8. – Magyar Televízió 1. [Rendező: Takács Vera]
       2004. január 24., 18:15-18:30)

 • Nők az iszlám világában
       (Nyitott Egyetem – Pécsi Városi Televízió, [Szerk.: Kosaras Attila]
       2002. november 3., 15:30-16:00)

 • Nevelés és művelődés az iszlám középkori világában
       (Nyitott Egyetem – Pécsi Városi Televízió, [Szerk.: Kosaras Attila]
       2002. október 30., 20:30-21:00)

 • Könyvbemutató: A tudás kapui.
       (Universitas TV – Pécsi Városi Televízió [Szerk.: Kosaras Attila] 1996. május 8.)
 • Rádióriportok

  A rádióműsorok meghallgatásához a WINAMP Mp3 lejátszóját ajánlom!
  A lejátszó letölthető a www.winamp.com honlapról.

  Fájl név Cím / Tartalom / Elhangzási információ Idő
  heted7ht.mp3
  [3,272,307 byte]
  A HetedHétHatár 150 éves
  (Beszélgetés az irodalmi asztaltársasággal)

  Szereplők: L. Csépányi Katalin; Dr. Vargha Dezső; Dr. Kéri Katalin; Ambrus Attila József; Komlós Attila; Szigetvári Krisztián
  A HetedHétHatár weboldala: http://www.hetedhethatar.hu
  Riporter: Kovács Miklós
  Elhangzott: 2003. november 20. és 23., – Pécsi Rádió 10:45-11:00

  13’ 38’’
  harem.mp3
  [3,037,184 byte]
  A háremek titka (Telefonriport)
  — Az Irodalmi Újság című műsor részlete —

  Riporter: Markovics Ferenc       Műsorvezető: Antal István
  Szerkesztő: Jósvai Lívia       Felelős szerkesztő: Kőrösi Zoltán;
  Elhangzott: 2002. augusztus 10., – Kossuth Rádió 15:05-16:55

  06’ 19’’
  iszlam.mp3
  [2,019,328 byte]
  Iszlám-Keresztény Konferencia (Riport)
  — Az Estidőben című műsor részlete —

  Szerkesztő: Bicsák Eszter, Wolf Krisztián
  Elhangzott: 2001. november 28., – Pécsi Rádió 18:30-22:30.

  08’ 24’’
  unnep.mp3
  [4,421,972 byte]
  Ünnep (Beszélgetés az ünnepről)
  — Az Estidőben című műsor részlete —

  Riporter: Gombár Gabriella
  Elhangzott: 2000. január 08., – Pécsi Rádió 18:30-19:30

  10’ 31’’
  kurtizan.mp3
  [1,646,364 byte]
  Dangerous Beauty (A velencei kurtizán)
  — A Randevú című műsor filmekről szóló részlete —

  Riporter: Balogh Róbert
  Elhangzott: 1999. június 4., – Pécsi FORDAN & ZENGŐ Rádió
  [101,2 Mhz] 16:15-16:22

  06’ 51’’
  merleg.mp3
  [6,920,338 byte]
  Nők tegnap (a XIX. században), ma és
  holnap (a XXI. században)

  – hétköznapok, munka, kultúra, sport, divat, életmód, lehetőségek –

  Felelős szerkesztő: Rékai Gábor
  Elhangzott: Mérleg 1997. július 30., – Kossuth Rádió 22:30-23:00

  28’ 50’’  Prózai fordítások


  • Azték herceg intelmei leányának.Azték herceg intelmei fiának. (spanyolból)
        (= Neveléstörténet, 2004/1. I. évf. 1. szám) 103-107. o.

  • Az oktatásügy kiterjesztése (angolból)
        [Ronald Laidlaw: Australian History c. könyvéből, Victoria, 1991., 161. p.]
        (In: Távoli tájak, ismeretlen gyerekek, Szerk.: Kéri Katalin; JPTE TKI,
        Pécs, 1997.) 164. o.

  • Ausztrál nevelés (angolból – társfordító: Szarka Brigitta)
        [John Rickard: Australia – A cultural history c. könyvéből, Longman,
        London and New York, 1988., 85-91. p.]
        (In: Távoli tájak, ismeretlen gyerekek, Szerk.: Kéri Katalin; JPTE TKI,
        Pécs, 1997.) 161-164. o.

  • Az oktatásügy fejlődése Észak-Amerikában (spanyolból)
        [Atkinson-Maleska: Historia de la educación c. könyvből, ed. Martinez Roca,
        Barcelona, 1966. 128-137. p.]
        (In: Távoli tájak, ismeretlen gyerekek, Szerk.: Kéri Katalin; JPTE TKI,
        Pécs, 1997.) 145-153. o.

  • India neveléstörténete (angolból)
        [Encyclopedia of Asian History I. c. könyvből, ed. A. T. Embree, Charles Scribner’s sons New York,
        Collier Macmillan P. London, 1988. 429-431. p.]
        (In: Távoli tájak, ismeretlen gyerekek, Szerk.: Kéri Katalin; JPTE TKI,
        Pécs, 1997.) 36-39. o.

  • Nevelés a XVI-XVII. századi kongói királyságban (franciából)
        [Georges Balandier: La vie quotidienne au royaume de Kongo de XVI au XVIII siecle
        c. könyvéből, Hachette, Paris, 1965. 211-213. p.]
        (In: Távoli tájak, ismeretlen gyerekek, Szerk.: Kéri Katalin; JPTE TKI,
        Pécs, 1997.) 20-22. o.

  • Egy northami elemi iskola igazgatójának, Fabiannak feljegyzései (olaszból)
        (In: A tudás kapui, Szerk.: Kéri Katalin; Tárogató-JPTE-PSZM, Budapest, 1995.)
        63., 64., 68., 74-76., 112., 117. o.

  • Sarah Bernhardt: Az internátusban (angolból)
        (In: A tudás kapui, Tárogató-JPTE PSZM, Budapest, 1995.) 112. o.

  • Platter emlékei anyjáról és neveléséről (spanyolból)
        (In: A tudás kapui, Tárogató-JPTE PSZM, Budapest, 1995.) 76. o.

  • Juan Luis Vives: Hazatérés és gyermekjátékok (spanyolból)
        (In: A tudás kapui, Tárogató-JPTE PSZM, Budapest, 1995.) 74-76. o.

  • Ibn Khaldún: Nevelésemről (spanyolból)
        (In: A tudás kapui, Tárogató-JPTE PSZM, Budapest, 1995.) 68. o.

  • Raimundus Lullus: A gyermek neveléséről (spanyolból)
        (In: A tudás kapui, Tárogató-JPTE PSZM, Budapest, 1995.) 64. o.

  • A palenciai egyetem alapításáról (spanyolból)
        (In: A tudás kapui, Tárogató-JPTE PSZM, Budapest, 1995.) 63. o.  Számítógépes szoftver


  • mozaik.zip – Mozaikok az egyetemes és magyar neveléstörténet köréből – (8,456,070 byte)
   — Készült a Nemzeti Kulturális Alap – A Magyar Digitális Kultúra Fejlesztéséért alapítvány
        támogatásával. 1997. —

        (A keretprogram DOS alatt működik. Az írói és szerkesztői munkákat a szerző végezte
        a programozásban az IQDEPO munkacsoport vett részt; Thx 2 Wiktor/Iqdepo; & Alex/Iqdepo
  Irodalmi művek  Önálló kötetek


  • A csend útja     Könyvinfo: [pdf]
        (Kódex Nyomda Kft., Pécs, 2004.) 185 o.    ISBN 963 86480 7 4 — 890 Ft.
        A kötet megrendelhető a e-mail cimen.

  • Decemberi csillagok     Könyvinfo: [htm]
        (Kódex Nyomda Kft., Pécs, 2007.) 129 o.    ISBN 978 963 871 604 0 — 690 Ft.
        A kötet megrendelhető a e-mail cimen.  Novellák


  • Vonat az égbe
        (= HetedHéthatár, Pécs, 2007. január 12., 11. o.)

  • A jószívű mackó
        (= Zsebi Babafüzet 2007. nyári szám, III. évf., 5. sz.) 17. és 19. o.

  • Calme de la mer
        (= HetedHéthatár Pécs, 2006. február 24.)

  • Hogyan lett húsvéti nyúl az elefántból?
        (= HetedHéthatár Pécs, 2005. március 25.)

  • Varázslat a kastélyban
        (= HetedHéthatár, Pécs, IX. évf., 2-3. sz., 2005. január 28, február 11.) 25. o.

  • Winnetou
        (= HetedHéthatár, Pécs, VIII. évf., 14. sz., 2004. július 22.) 7. o.

  • Szférák zenéje 1-2.     [pdf]
        (= HetedHéthatár, Pécs, VIII. évf., 10-11. sz., 2004. május 14., 28.) 7. o. és
        (In: Új Galaxis 4. Szerk.: Ambrus Attila József, Kódex Nyomda Kft., Pécs,
        2004.) 98-101. o.

  • Roberto Baggio
   — Hogyan lettem nő létemre foci-szurkoló? —
        (= Napi Magyarország, 1998. augusztus 8.) 20. o.és
        (= HetedHéthatár, Pécs, VIII. évf., 9. sz., 2004. április 30., 28.) 7. o.

  • Éjszaka mindörökké
        (= HetedHéthatár, Pécs, VIII. évf., 8. sz., 2004. április 16.) 7. o.

  • Il sogno del fiore di ciliegio —— A cseresznyevirág álma
        (= Osservatorio Letterario. Ferrara, 2001/21-22.) 36-37. o. és
        (In: Melinda Tamás-Tar – Mario De Bartolomeis: Traduzioni – Fordítások.
        Edizione O.L.F.A. Ferrara, 2002.) 54-59. o. és
        (= HetedHéthatár, Pécs, VIII. évf., 7. sz., 2004. április 2.) 7. o. és
        (= Zsebi Babafüzet, Pécs, 2007/május, III. évf., 4. sz.) 21. o.

  • Végállomás Madrid – Barajas —— Final Destination: Madrid – Barajas
        (= Horizon 2000/2.) 5. o. és
        (= HetedHéthatár, Pécs, VIII. évf., 6. sz., 2004. március 19.) 7. o.

  • A csend útja
        (In: Bordáink temploma. Alterra Kiadó, Budapest, 1997.) 51-52. o. és
        (= HetedHéthatár, Pécs, VIII. évf., 5. sz., 2004. március 5.) 7. o.

  • Un’allegra mattina di Slambuckó Pista pensionato —— Nyugdíjas Slambuckó Pista bácsi vidám délelőttje
        (= Osservatorio Letterario. Ferrara, 2003-04/35-36.) és
        (= HetedHéthatár, Pécs, VIII. évf., 3. sz., 2004. február 6.) 7. o.

  • Il gitano innamorato —— Szerelmes cigány
        (= Osservatorio Letterario. Ferrara, 2002/25-26.) 33-34. o. és
        (In: Melinda Tamás-Tar – Mario De Bartolomeis: Traduzioni – Fordítások.
        Edizione O.L.F.A. Ferrara, 2002.) 68-74. o. és
        (= HetedHéthatár, Pécs, VIII. évf., 2. sz., 2004. január 23.) 7. o.

  • Istenhozzád
        (= HetedHéthatár, Pécs, VIII. évf., 1. sz., 2004. január 9.) 7. o.

  • Fiaba del Natale dei libri —— Mese a könyvek karácsonyáról
        (= Osservatorio Letterario. Ferrara, 2001/23-24.) 28-30. o. és
        (In: Melinda Tamás-Tar – Mario De Bartolomeis: Traduzioni – Fordítások.
        Edizione O.L.F.A. Ferrara, 2002.) 60-66. o. és
        (= HetedHéthatár, Pécs, VII. évf., 25. sz., 2003. december 19.) 7. o.

  • Alberi —— Fák
        (= Osservatorio Letterario. Ferrara, 2002/27-28.) 28-29. o. és
        (= HetedHéthatár, Pécs, VII. évf., 22. sz., 2003. november 7.) 7. o.

  • Un uomo sulla spiaggia —— Férfi a parton
        (= Osservatorio Letterario. Ferrara, 2002/29-30.) 30-31. o. és
        (= HetedHéthatár, Pécs, VII. évf., 21. sz., 2003. október 24.) 7. o.

  • Angelina
        (= HetedHéthatár, Pécs, VII. évf., 20. sz., 2003. október 10.) 7. o.

  • Anna e il mare —— Anna és a tenger
        (In: Osservatorio Letterario. Ferrara, 2003/31-32.) 35-37. o. és
        (= HetedHéthatár, Pécs, VII. évf., 18. sz., 2003. szeptember 12.) 7. o.

  • Előadás a szerelemről       [pdf]
        (In: Új Galaxis 2. Szerk.: Ambrus Attila József, Kódex Nyomda Kft.,
        Pécs, 2003.) 82-87. o.

  • A küszöbön túl       [pdf]
        (In: Új Galaxis 2. Szerk.: Ambrus Attila József, Kódex Nyomda Kft.,
        Pécs, 2003.) 150-159. o.

  • Suhanás       [pdf]
   — avagy Mister Z. egyik furcsa esete —
        (In: Új Galaxis 1. Szerk.: Ambrus Attila József, Kódex Nyomda Kft.,
        Pécs, 2003.) 79-80. o.

  • Sotto il cielo di Allah —— Allah ege alatt       [pdf]
        (= Osservatorio Letterario. Ferrara, 2003/33-34.) és
        (In: Új Galaxis 1. Szerk.: Ambrus Attila József, Kódex Nyomda Kft.,
        Pécs, 2003.) 22-26. o.

  • Vállalkozás
        (= Fejér Megyei Hírlap, 1996. január 6.) 10. o.

  • Miért lett öngyilkos a legnagyobb magyar?
        (In: Visszhang antológia ’95, FAOSZ, Gyöngyös, 1994.) 10-11. o.  Versek


  • Nagy utazás       [pdf]
        (In: Új Galaxis 2. Szerk.: Ambrus Attila József, Kódex Nyomda Kft.,
        Pécs, 2003.) 115. o.

  • Összefüggések       [pdf]
        (In: Új Galaxis 2. Szerk.: Ambrus Attila József, Kódex Nyomda Kft.,
        Pécs, 2003.) 34. o.

  • Afrikai történet
        (= HetedHéthatár, Pécs, VII. évf., 23. sz., 2003. november 21.) 24. o.

  • Utazás
        (= HetedHéthatár, Pécs, VII. évf., 23. sz., 2003. november 21.) 24. o.

  • Run
        (In: Visszhang antológia ’95, FAOSZ, Gyöngyös, 1994.) 17. o.

  • Sumi-E
        (In: Visszhang antológia ’95, FAOSZ, Gyöngyös, 1994.) 15. o.

  • Balassi szerelmei
        (In: Visszhang antológia ’95, FAOSZ, Gyöngyös, 1994.) 14. o.

  • Halk szonáta négy tételben
        (In: Visszhang antológia ’95, FAOSZ, Gyöngyös, 1994.) 12-14. o.

  • Drótozottan
        (In: Visszhang antológia ’95, FAOSZ, Gyöngyös, 1994.) 11-12. o.

  • Mostar, 1993. augusztus
        (= Új Arc, 1994. szeptember-október) 9. o.
        (In: Visszhang antológia ’95, FAOSZ, Gyöngyös, 1994.) 16. o.  Versfordítások
  Pécsi Tudományegyetem — BTK – Neveléstudományi Intézet – Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék
  H-7622 Pécs, Ifjúság u. 6. — Tel: (72) 503-600 / 4366
  © Dr. Kéri Katalin tanszékvezető egyetemi docens, 2004 ()